Alle indlæg af Bo Brandt

Generalforsamling / General assembly 2019

English version below.

Klubben afholdt ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2019 kl. 18-20 i foreningslokalet på 1. sal i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasser
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Ad 6. Indkomne forslag: Af to grunde foreslås en vedtægtsændring, se forslag til ændrede vedtægter med ændringsmarkeringer:

 • Af hensyn til persondataforordningen/GDPR ønsker bestyrelsen ikke at ligge inde med følsomme oplysninger om klubbens medlemmer.
 • Af hensyn til den årlige medlemsindberetning til det centrale foreningsregister har fortsat brug for at kende medlemmernes fødselsdato – det gør vi nu obligatorisk at indtaste i holdsport (eller den platform, vi til enhver tid måtte anvende).

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Godkendt, revideret regnskab 2018

Godkendte vedtægter

Formandens beretning 2018

English language version:

Monday 25 February 2019, 6PM-8PM, the annual general assembly took place in the club/association room upstairs at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Regarding agenda item 6, proposals received, we will discuss a proposal for a bylaws change. The proposed change will make it mandatory to enter details like email address and birthdate at holdsport.dk (or whatever platform the club board advises you to use) instead of supplying this information directly to the board. We still need the information, but want to avoid maintaining a registry which also is a hassle when you have to comply with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). See the proposed bylaws changes (in Danish) here.

Links to the minutes, approved financial accounts and approved bylaws (all in Danish language) can be found above.

Træningstider 2018-19

Indendørstræning på fast underlag:
Vi træner hver onsdag i Hafnia-hallen, som ligger nær Ny Ellebjerg station, og hvor der er gode parkeringsforhold. Vi træner kl. 19:00 – 20:30 i “Hafnia Court”, hvor vi har banen nærmest indgangen, og tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med maj.

Indendørstræning på sandbane:
Vi træner hver mandag kl. 20:00-21:30 og hver lørdag kl. 11:30-13:00, også i Hafnia-hallen, bare i den modsatte ende, dvs. Hafnia Beach. Både mandag og lørdag har vi banen længst fra indgangen (Hafnia Beach 3). Tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med juni (eller indtil vi ikke længere orker at spille indendørs).

Udendørs beach volley:
Vi har 2 baner til rådighed hver mandag kl. 16.00 – 18.30 i Ryparken (RP Beach), og derudover har klubben nogle volleynet, som medlemmerne kan låne.
Tilmelding til spil på banerne i Ryparken sker på Holdsport. Vi spiller, når vejret tillader det, i månederne maj-september.

Kontingent:
Det koster kr. 300 om året at være medlem. Det koster 150 kr. for efteråret 2018, dvs. september-december 2018.

Ordinær generalforsamling 2018

Klubben afholdt ordinær generalforsamling mandag den 16. april kl. 18-20 i foreningslokalet på 1. sal i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg til udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Revideret regnskab 2017/2018

Budget 2018

Formandens beretning 2017/18

Godkendte vedtægter

Tidligere vedtægter

Kontingent for 2017/18

Det er tid at betale kontingent for sæson 2017/18.
Kontingentet er på 300 kr for hele sæsonen, inkl. sommer 2018. Beløbet bedes indbetalt snarest på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, hvis du får en anden til at betale for dig.

Det er muligt at dele indendørs-kontingentet op i en efterårs- og en forårsdel, hver på 150 kr. Hvis du er ny i klubben og kun har spillet en del af efteråret, kan du henvende dig til kassereren (John Harting Nielsen) og få en ordning med forholdsvis betaling for den del af efteråret, du har spillet.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.

Træningstider 2017-18

Indendørstræning på fast underlag:
Vi træner hver onsdag i Hafnia-hallen, som ligger nær Ny Ellebjerg station, og hvor der er gode parkeringsforhold. Vi træner kl. 20:00 – 21:30 i “Hafnia Court”, hvor vi har banen nærmest indgangen, og tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med maj.

Indendørstræning på sandbane:
Vi træner hver mandag kl. 19:00-20:30 og hver lørdag kl. 13:00-14:30, også i Hafnia-hallen, bare i den modsatte ende, dvs. Hafnia Beach. Om mandagen har vi banen nærmest indgangen (Hafnia Beach 1), og om fredagen har vi banen længst fra indgangen (Hafnia Beach 3). Tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med juni (eller indtil vi ikke længere orker at spille indendørs).

Udendørs beach volley:
Vi har 2 baner til rådighed hver mandag kl. 16.00 – 18.30 i Ryparken (RP Beach), og derudover har klubben nogle volleynet, som medlemmerne kan låne.
Tilmelding til spil på banerne i Ryparken sker på Holdsport. Vi spiller, når vejret tillader det, i månederne maj-september.

Kontingent:
Det koster kr. 300 om året at være medlem.

Ordinær generalforsamling 2017

Klubben afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 19. april kl. 18-20 i mødelokalet i østenden af Valbyhallen (modsat cafeteriet).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg til udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat af generalforsamling april 2017

Revideret regnskab 2016/2017

Forslag til budget 2017-2018

Formandens beretning 2016/17