Nyheder

Træningstider 2017-18

Indendørstræning på fast underlag:
Vi træner hver onsdag i Hafnia-hallen, som ligger nær Ny Ellebjerg station, og hvor der er gode parkeringsforhold. Vi træner kl. 20:00 – 21:30 i “Hafnia Court”, hvor vi har banen nærmest indgangen, og tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med maj.

Indendørstræning på sandbane:
Vi træner hver mandag kl. 19:00-20:30 og hver lørdag kl. 13:00-14:30, også i Hafnia-hallen, bare i den modsatte ende, dvs. Hafnia Beach. Om mandagen har vi banen nærmest indgangen (Hafnia Beach 1), og om fredagen har vi banen længst fra indgangen (Hafnia Beach 3). Tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med juni (eller indtil vi ikke længere orker at spille indendørs).

Udendørs beach volley:
Vi har 2 baner til rådighed hver mandag kl. 16.00 – 18.30 i Ryparken (RP Beach), og derudover har klubben nogle volleynet, som medlemmerne kan låne.
Tilmelding til spil på banerne i Ryparken sker på Holdsport. Vi spiller, når vejret tillader det, i månederne maj-september.

Ordinær generalforsamling 2017

Klubben afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 19. april kl. 18-20 i mødelokalet i østenden af Valbyhallen (modsat cafeteriet).

Se referat af generalforsamling april 2017.

Se i øvrigt denne side.

Kontingent for sæson 2016/17

Det er tid at betale kontingent, og der er følgende valgmuligheder:

  • Indendørs 2016/17: 300 kr (inkluderer beach-rettigheder)
  • Beach 2017: 200 kr (inkluderer ikke indendørs-rettigheder)

Kontingentet bedes indbetalt snarest og senest den 15. januar 2017 på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, især hvis du får en anden til at betale for dig.

Det er muligt at dele indendørs-kontingentet op i en efterårs- og en forårsdel, hver på 150 kr. Hvis du er ny i klubben og kun har spillet en del af efteråret, kan du henvende dig til kassereren (John Harting Nielsen) og få en ordning med forholdsvis betaling for den del af efteråret, du har spillet.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.

Julehygge efter træning den 14. december

Efter træningen onsdag den 14. december sætter vi os ud i cafeen og drikker en øl eller en sodavand.

Haltider 2016-2018

Vi har nu fået de nye haltider for efteråret 2016 bekræftet fra kommunen:

Onsdage kl. 20-21.30 i Valbyhal 3.

Sæsonstart for indendørs volleyball var

7. september 2016.