Kontingent

Kontingentet for sæson 2018 (kun efterår) er på 150 kr. Beløbet bedes indbetalt på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, hvis du får en anden til at betale for dig.

Kontingentet for 2019 (hele kalenderåret) udgør 300 kr og vil blive opkrævet i starten af 2019.

Hvis du er ny i klubben og kun har spillet en del af 2019 eller efteråret 2018, kan du henvende dig til kassereren (John Harting Nielsen) og få en ordning med forholdsvis betaling for den del af året, du har spillet.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.