Alle indlæg af Bo Brandt

Kontingent for 2017/18

Det er tid at betale kontingent for sæson 2017/18.
Kontingentet er på 300 kr for hele sæsonen, inkl. sommer 2018. Beløbet bedes indbetalt snarest på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, hvis du får en anden til at betale for dig.

Det er muligt at dele indendørs-kontingentet op i en efterårs- og en forårsdel, hver på 150 kr. Hvis du er ny i klubben og kun har spillet en del af efteråret, kan du henvende dig til kassereren (John Harting Nielsen) og få en ordning med forholdsvis betaling for den del af efteråret, du har spillet.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.

Træningstider 2017-18

Indendørstræning på fast underlag:
Vi træner hver onsdag i Hafnia-hallen, som ligger nær Ny Ellebjerg station, og hvor der er gode parkeringsforhold. Vi træner kl. 20:00 – 21:30 i “Hafnia Court”, hvor vi har banen nærmest indgangen, og tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med maj.

Indendørstræning på sandbane:
Vi træner hver mandag kl. 19:00-20:30 og hver lørdag kl. 13:00-14:30, også i Hafnia-hallen, bare i den modsatte ende, dvs. Hafnia Beach. Om mandagen har vi banen nærmest indgangen (Hafnia Beach 1), og om fredagen har vi banen længst fra indgangen (Hafnia Beach 3). Tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med juni (eller indtil vi ikke længere orker at spille indendørs).

Udendørs beach volley:
Vi har 2 baner til rådighed hver mandag kl. 16.00 – 18.30 i Ryparken (RP Beach), og derudover har klubben nogle volleynet, som medlemmerne kan låne.
Tilmelding til spil på banerne i Ryparken sker på Holdsport. Vi spiller, når vejret tillader det, i månederne maj-september.

Kontingent:
Det koster kr. 300 om året at være medlem.

Ordinær generalforsamling 2017

Klubben afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 19. april kl. 18-20 i mødelokalet i østenden af Valbyhallen (modsat cafeteriet).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg til udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat af generalforsamling april 2017

Revideret regnskab 2016/2017

Forslag til budget 2017-2018

Formandens beretning 2016/17

Kontingent for 2016/17

Det er tid at betale kontingent, og der er følgende valgmuligheder:

 • Indendørs 2016/17: 300 kr (inkluderer beach-rettigheder)
 • Beach 2017: 200 kr (inkluderer ikke indendørs-rettigheder)

Kontingentet bedes indbetalt snarest og senest den 15. januar 2017 på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, især hvis du får en anden til at betale for dig.

Det er muligt at dele indendørs-kontingentet op i en efterårs- og en forårsdel, hver på 150 kr. Hvis du er ny i klubben og kun har spillet en del af efteråret, kan du henvende dig til kassereren (John Harting Nielsen) og få en ordning med forholdsvis betaling for den del af efteråret, du har spillet.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.

Venlig hilsen, Bo

Julehygge efter træning 14. december 2016

Efter træningen onsdag den 14. december sætter vi os ud i cafeen og drikker en øl eller en sodavand. Vi bliver ikke ved længe (træningen slutter kl. 21.30), men det kunne være hyggeligt at slappe af og snakke. Ingen tilmelding (og ingen tvang), bare bliv lidt efter træning, hvis du har tid og lyst.

Sommerfest: Beachvolley i Ryparken og spisning på restaurant

Lørdag den 25/6 holder Diramo sommerfest.

Vi starter med at spille beachvolley i Ryparken kl 13-16. Derefter er der mulighed for at bade ved Ryparkens omklædning.

Klokken 18 er der reserveret bord til spisning på Vincents RestaurantLandskronagade 4, 2100 Kbh Ø.

Klubben giver et tilskud på 300 kr pr. deltager til middagen.

Tilmeld dig de 2 arrangementer (hhv beachvolley og spisning) på Holdsport, hvis du vil med! Sidste frist for tilmelding er torsdag den 24/6 kl. 16.

Haltider 2016 – mest rygter

Opdatering: Vi har fået de endelige haltider, se dette indlæg. Træningstiden er onsdage kl. 20-21.30, og vi starter sæsonen den 7. september.

Det ser desværre ud til, at vores gode haltid onsdag kl. 19-21 er fortid. Som I kan se af nedenstående skærmbilleder fra kommunens aktivitetsside, har man planlagt håndbold og badminton i dette tidsrum, og vores tid er skubbet til kl. 21-23. Man kan klikke på billederne for at se dem i større udgave.

Haltider Valbyhallen onsdage 2016-2018 Valbyhallen onsdagsvolleyball 2016-18

Med dyb beklagelse

Bo