Alle indlæg af Bo Brandt

Generalforsamling / General assembly 2024

English version below.

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 17. april kl. 18.00-19.30 i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat findes her.

Formandens beretning for 2023 findes her.

Revideret regnskab for 2023 findes her.

De godkendte vedtægter findes her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

English language version:

The 2024 annual general assembly took place on Wednesday 17 April 2024, 6:00 PM-7:30 PM, at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Meeting minutes (in Danish) can be found here.

Chairman’s 2023 report (in Danish) can be found here.

Audited financial accounts for 2023 can be found here.

The approved bylaws can be found here.

Regards,
The board of Diramo Volley

Generalforsamling / general assembly 2023

English version below.

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 10. april kl. 18.15-19.50 i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Revideret regnskab for 2022 findes her.

De godkendte vedtægter findes her.

Formandens beretning findes her.

Referat af generalforsamlingen findes her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

English language version:

The 2023 annual general assembly took place on Monday 10 April 2023, 6:15 PM-7:50 PM, at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Audited financial accounts for 2022 can be found here.

The approved bylaws can be found here.

Meeting minutes (in Danish language) can be found here.

Regards,
The board of Diramo Volley

2022/2024 Haltider/Facilities

This information is presented in English below.

Her kommer nyt om de haltider, Diramo Volley har fået tildelt fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Alle banetider er i Hafnia-hallen og er tildelt for perioden 1. august 2022 – 30. juni 2024, med mindre andet er anført.

 • Fast gulv, Hafnia Multihal, bane 1:
  Onsdage kl. 19.00-20.30.
 • Beachvolley, Hafnia Beach 3:
  Lørdage kl. 11.30-13.00.
 • Beachvolley, Hafnia Beach 3 (+ en bane delt med Pan Volleyball):
  Mandage kl. 20.00-21.30.

Hertil kommer den banetid i Ryparken, hvor man via klubbens individuelle RPBeach-medlemmer kan få adgang som gæst efter aftale/invitation:

 • Mandage kl. 16-18.30: Bane 1 og 2
 • Onsdage kl. 16-18.30: Bane 2

English:

News about court allocations from the Copenhagen municipal authorities. All court allocations are at Hafnia-hallen, and are for the period 1 Aug 2022 – 30 Jun 2024, unless otherwise specified.

 • Hardcourt volleyball, Hafnia Multihal court 1:
  Wednesdays 7PM – 8:30PM.
 • Beach volleyball, Hafnia Beach 2&3:
  Saturdays 11:30AM – 1PM.
 • Beach volleyball, Hafnia Beach 3 (+ one court shared with Pan Volleyball):
  Mondays 8PM – 9:30PM.

In addition, some Diramo Volley members are individual members of RP Beach (Ryparken), allowing them to invite other Diramo Volley members as guest players to the Ryparken beach volleyball courts:

 • Mondays, 4PM – 6:30PM, courts 1&2.
 • Wednesdays, 4PM – 6:30PM, court 2.

Generalforsamling / General assembly 2022

English version below.

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 11. april kl. 18.15-19.45 i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Revideret regnskab for 2021 findes her. Budget for 2022 findes her.

Bestyrelsen fremsætter forslag til ændrede vedtægter. Det handler dels om at tillade 6 medlemmer i bestyrelsen (indtil nu kun 5), og dels om at fjerne den midlertidige bestemmelse fra 2018 i forbindelse med skift af regnskabsår. De godkendte vedtægter findes her.

Referat af generalforsamlingen findes her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

English language version:

The 2022 annual general assembly took place on Tuesday 11 April 2022, 6:15 PM-7:45 PM, at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Audited financial accounts for 2022 can be found here. Budget for 2022 can be found here.

The board is proposing a change of the club bylaws (in Danish language), allowing an additional board member (up from 5 to 6) and removing a temporary wording concerning the 2018 accounting year.

The approved bylaws can be found here.

Meeting minutes (in Danish language) can be found here.

Regards,
The board of Diramo Volley

Generalforsamling / general assembly 2021

English version below.

Klubben afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. december 2021 kl. 19-20 via Zoom.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling 2021

Revideret regnskab 2020

Budget 2021

English language version:

Tuesday 21 December 2021, 7PM-8PM, the annual general assembly was held as a virtual meeting using Zoom.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Links to the meeting minutes and the approved financial accounts (both in Danish language) can be found above.

Træning og spil under coronakrisen

Retningslinjer for beachvolley-træning under coronakrisen

Her er de retningslinjer, som er besluttet af bestyrelsen for Diramo Volley for afvikling af beachvolley-træning, så længe coronakrisen varer. Retningslinjerne overholder de regler, som er udstukket af Københavns Kommune, DGI og DIF/VolleyballDanmark. Bemærk, at du kun kan deltage i foreningens arrangementer under følgende forudsætninger:

 • Du er tilmeldt arrangementet via holdsport.dk
 • Du overholder retningslinjerne udstukket af DGI og DIF/VolleyballDanmark, samt de særlige retningslinjer for Diramo Volley
 • Du følger de anvisninger, som angives af trænere og bestyrelsesmedlemmer samt de udpegede ansvarlige personer

Du må kun tilmelde dig et beachvolley-arrangement via holdsport.dk, hvis du kan acceptere retningslinjerne. Tilmeldingen anses som din accept heraf.

Specifikke regler vedr. beachvolley fra DGI/DIF/VolleyballDanmark:

 • Træningen foregår i faste træningsforløb med faste træningsgrupper, der ikke må overstige 6 aktive og én træner pr. bane.
 • Træningsgrupper opdeles i hold af faste makkerpar på 2-3 personer.
 • Der må kun være 2 hold på banen samtidigt; ét på hver side af nettet.
 • Træner skal holde sig på afstand af deltagerne; ingen kontakt med bolde, net mm.
 • Deltagere medbringer:
 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
 • Egne bolde skal benyttes – der må ikke deles ”klubbolde” mellem forskellige træningsgrupper.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15. minut og ved hver naturlig pause).
 • Øvelser tilrettelægges, så det sikres, at der minimum er 2 meters afstand mellem alle deltagere, det vil sige at f.eks. tætte smash/blokade øvelser skal undgås.
 • Spillernes tasker og andet udstyr holdes adskilt med god afstand mellem tingene ved banen, gerne minimum 2 meter.
 • Ved skift mellem to træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem træningspas.
 • Personer over 60 år bør ikke genoptage deres beachvolleytræning på nuværende tidspunkt.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden træning kan genoptages.

Særlige regler for Diramo Volley:

 • Der er særligt fokus på at undgå smittespredning:
  • Medbring egen bold.
  • Hver deltager skal medbringe eget håndklæde, egen håndsprit og klud/håndklæde til aftørring af bold.
  • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15. minut og ved hver naturlig pause).
  • Hvis vi kommer nærmere hinanden end 2 meter, søger vi straks igen uden for 2 meters afstand af hinanden. Dette gælder både under træning og spil, og når vi holder pause eller sidder ude.
  • Opdeling i hold à 2-3 spillere sker så vidt muligt inden vi mødes på banen.
 • Hvis beachvolley-arrangementer afvikles uden deltagelse af trænere og bestyrelsesmedlemmer, udpeges på forhånd en ansvarlig, som påser reglernes overholdelse.
 • Spillere, som ikke er tilmeldt via holdsport.dk, skal afvises, med mindre en træner, et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget ansvarlig giver tilladelse til deltagelse.
 • Deltagere, som er i en risikogruppe pga. kronisk sygdom eller alder, må selv vurdere risikoen. Det er ikke klubbens ansvar.
 • Hvis nogen (uanset medlemskab af Diramo Volley) bryder reglerne indenfor Diramo Volleys baner, er ethvert medlem af klubben forpligtet til at påtale det.
 • Hvis nogen groft eller gentagne gange bryder reglerne inden for Diramo Volleys baner, kan et bestyrelsesmedlem, en træner eller en udpeget ansvarlig bortvise vedkommende.
 • Hvis træning ikke kan afvikles forsvarligt, aflyses den af bestyrelse/trænere/ansvarlige. Beslutning herom skal accepteres uden diskussion.

Generalforsamling / general assembly 2020

English version below.

Klubben afholdt ordinær generalforsamling mandag den 24. februar 2019 kl. 18.30-20 i foreningslokalet på 1. sal i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling 2020

Revideret regnskab 2019

Formandens beretning 2019

Budget 2020


English language version:

Monday 24 February 2020, 6:30PM-8PM, the annual general assembly took place in the club/association room upstairs at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Links to the meeting minutes, the approved financial accounts, the annual statement from the chairman and approved bylaws (all in Danish language) can be found above.