Ordinær generalforsamling 20. april 2016 inkl. referat

Klubben holdt ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016 kl. 18-19:00 i Valbyhallen, mødelokale 1 & 2.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsordenen.
 3. Valg af referent.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke.
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 9. Valg af bestyrelse:
  • Valg af formand.
  • Valg af kasserer.
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Tidligere vedtægter

Revideret regnskab 2015/2016

Forslag til reviderede vedtægter

Budget 2016-2017

Formandens beretning 2015/16

Referat af ordinær generalforsamling 2016

Godkendte vedtægter