Kontingent for 2016/17

Det er tid at betale kontingent, og der er følgende valgmuligheder:

  • Indendørs 2016/17: 300 kr (inkluderer beach-rettigheder)
  • Beach 2017: 200 kr (inkluderer ikke indendørs-rettigheder)

Kontingentet bedes indbetalt snarest og senest den 15. januar 2017 på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, især hvis du får en anden til at betale for dig.

Det er muligt at dele indendørs-kontingentet op i en efterårs- og en forårsdel, hver på 150 kr. Hvis du er ny i klubben og kun har spillet en del af efteråret, kan du henvende dig til kassereren (John Harting Nielsen) og få en ordning med forholdsvis betaling for den del af efteråret, du har spillet.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.

Venlig hilsen, Bo