Ordinær generalforsamling 2017

Klubben afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 19. april kl. 18-20 i mødelokalet i østenden af Valbyhallen (modsat cafeteriet).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg til udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat af generalforsamling april 2017

Revideret regnskab 2016/2017

Forslag til budget 2017-2018

Formandens beretning 2016/17