Generalforsamling / General assembly 2019

English version below.

Klubben afholdt ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2019 kl. 18-20 i foreningslokalet på 1. sal i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasser
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Ad 6. Indkomne forslag: Af to grunde foreslås en vedtægtsændring, se forslag til ændrede vedtægter med ændringsmarkeringer:

 • Af hensyn til persondataforordningen/GDPR ønsker bestyrelsen ikke at ligge inde med følsomme oplysninger om klubbens medlemmer.
 • Af hensyn til den årlige medlemsindberetning til det centrale foreningsregister har fortsat brug for at kende medlemmernes fødselsdato – det gør vi nu obligatorisk at indtaste i holdsport (eller den platform, vi til enhver tid måtte anvende).

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Godkendt, revideret regnskab 2018

Godkendte vedtægter

Formandens beretning 2018

English language version:

Monday 25 February 2019, 6PM-8PM, the annual general assembly took place in the club/association room upstairs at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Regarding agenda item 6, proposals received, we will discuss a proposal for a bylaws change. The proposed change will make it mandatory to enter details like email address and birthdate at holdsport.dk (or whatever platform the club board advises you to use) instead of supplying this information directly to the board. We still need the information, but want to avoid maintaining a registry which also is a hassle when you have to comply with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). See the proposed bylaws changes (in Danish) here.

Links to the minutes, approved financial accounts and approved bylaws (all in Danish language) can be found above.