Træning og spil under coronakrisen

Retningslinjer for beachvolley-træning under coronakrisen

Her er de retningslinjer, som er besluttet af bestyrelsen for Diramo Volley for afvikling af beachvolley-træning, så længe coronakrisen varer. Retningslinjerne overholder de regler, som er udstukket af Københavns Kommune, DGI og DIF/VolleyballDanmark. Bemærk, at du kun kan deltage i foreningens arrangementer under følgende forudsætninger:

 • Du er tilmeldt arrangementet via holdsport.dk
 • Du overholder retningslinjerne udstukket af DGI og DIF/VolleyballDanmark, samt de særlige retningslinjer for Diramo Volley
 • Du følger de anvisninger, som angives af trænere og bestyrelsesmedlemmer samt de udpegede ansvarlige personer

Du må kun tilmelde dig et beachvolley-arrangement via holdsport.dk, hvis du kan acceptere retningslinjerne. Tilmeldingen anses som din accept heraf.

Specifikke regler vedr. beachvolley fra DGI/DIF/VolleyballDanmark:

 • Træningen foregår i faste træningsforløb med faste træningsgrupper, der ikke må overstige 6 aktive og én træner pr. bane.
 • Træningsgrupper opdeles i hold af faste makkerpar på 2-3 personer.
 • Der må kun være 2 hold på banen samtidigt; ét på hver side af nettet.
 • Træner skal holde sig på afstand af deltagerne; ingen kontakt med bolde, net mm.
 • Deltagere medbringer:
 • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter træning.
 • Egne bolde skal benyttes – der må ikke deles ”klubbolde” mellem forskellige træningsgrupper.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
 • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
 • Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter træning.
 • Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under træningen.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15. minut og ved hver naturlig pause).
 • Øvelser tilrettelægges, så det sikres, at der minimum er 2 meters afstand mellem alle deltagere, det vil sige at f.eks. tætte smash/blokade øvelser skal undgås.
 • Spillernes tasker og andet udstyr holdes adskilt med god afstand mellem tingene ved banen, gerne minimum 2 meter.
 • Ved skift mellem to træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem træningspas.
 • Personer over 60 år bør ikke genoptage deres beachvolleytræning på nuværende tidspunkt.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden træning kan genoptages.

Særlige regler for Diramo Volley:

 • Der er særligt fokus på at undgå smittespredning:
  • Medbring egen bold.
  • Hver deltager skal medbringe eget håndklæde, egen håndsprit og klud/håndklæde til aftørring af bold.
  • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af træning (anbefalet minimum hvert 15. minut og ved hver naturlig pause).
  • Hvis vi kommer nærmere hinanden end 2 meter, søger vi straks igen uden for 2 meters afstand af hinanden. Dette gælder både under træning og spil, og når vi holder pause eller sidder ude.
  • Opdeling i hold à 2-3 spillere sker så vidt muligt inden vi mødes på banen.
 • Hvis beachvolley-arrangementer afvikles uden deltagelse af trænere og bestyrelsesmedlemmer, udpeges på forhånd en ansvarlig, som påser reglernes overholdelse.
 • Spillere, som ikke er tilmeldt via holdsport.dk, skal afvises, med mindre en træner, et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget ansvarlig giver tilladelse til deltagelse.
 • Deltagere, som er i en risikogruppe pga. kronisk sygdom eller alder, må selv vurdere risikoen. Det er ikke klubbens ansvar.
 • Hvis nogen (uanset medlemskab af Diramo Volley) bryder reglerne indenfor Diramo Volleys baner, er ethvert medlem af klubben forpligtet til at påtale det.
 • Hvis nogen groft eller gentagne gange bryder reglerne inden for Diramo Volleys baner, kan et bestyrelsesmedlem, en træner eller en udpeget ansvarlig bortvise vedkommende.
 • Hvis træning ikke kan afvikles forsvarligt, aflyses den af bestyrelse/trænere/ansvarlige. Beslutning herom skal accepteres uden diskussion.