Generalforsamling / General assembly 2022

English version below.

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 11. april kl. 18.15-19.45 i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Revideret regnskab for 2021 findes her. Budget for 2022 findes her.

Bestyrelsen fremsætter forslag til ændrede vedtægter. Det handler dels om at tillade 6 medlemmer i bestyrelsen (indtil nu kun 5), og dels om at fjerne den midlertidige bestemmelse fra 2018 i forbindelse med skift af regnskabsår. De godkendte vedtægter findes her.

Referat af generalforsamlingen findes her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

English language version:

The 2022 annual general assembly took place on Tuesday 11 April 2022, 6:15 PM-7:45 PM, at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Audited financial accounts for 2022 can be found here. Budget for 2022 can be found here.

The board is proposing a change of the club bylaws (in Danish language), allowing an additional board member (up from 5 to 6) and removing a temporary wording concerning the 2018 accounting year.

The approved bylaws can be found here.

Meeting minutes (in Danish language) can be found here.

Regards,
The board of Diramo Volley