Træningstid aflyst 6. april 2016

Valbyhallen er i brug til andet formål, så træning den 6. april er aflyst.