Kontingent / Membership fee 2019

Det er på tide at betale kontingent for kalenderåret 2019. Kontingentet udgør 300 kr og bedes indbetalt til konto nummer 0400-1073619534 snarest. Husk at angive dit navn i betalingens besked-felt, især hvis du betaler via en andens konto.

It is time for the yearly membership fee payment. For 2019, the fee amounts to DKK 300. Please pay immediately to the following Danish bank account: 0400-1073619534 . You can get help from a board member if the fee payment poses practical problems. Remeber to state your name in the payment message, in particular if the payment transfer arrives from a bank account in another name.