Kontingent

Kontingentet for sæson 2023 er på 300 kr. Beløbet bedes indbetalt på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, hvis du får en anden til at betale for dig.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.