Alle indlæg af Bo Brandt

Ordinær generalforsamling 2018

Klubben afholdt ordinær generalforsamling mandag den 16. april kl. 18-20 i foreningslokalet på 1. sal i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg til udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Revideret regnskab 2017/2018

Budget 2018

Formandens beretning 2017/18

Godkendte vedtægter

Tidligere vedtægter

Kontingent for 2017/18

Det er tid at betale kontingent for sæson 2017/18.
Kontingentet er på 300 kr for hele sæsonen, inkl. sommer 2018. Beløbet bedes indbetalt snarest på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, hvis du får en anden til at betale for dig.

Det er muligt at dele indendørs-kontingentet op i en efterårs- og en forårsdel, hver på 150 kr. Hvis du er ny i klubben og kun har spillet en del af efteråret, kan du henvende dig til kassereren (John Harting Nielsen) og få en ordning med forholdsvis betaling for den del af efteråret, du har spillet.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.

Træningstider 2017-18

Indendørstræning på fast underlag:
Vi træner hver onsdag i Hafnia-hallen, som ligger nær Ny Ellebjerg station, og hvor der er gode parkeringsforhold. Vi træner kl. 20:00 – 21:30 i “Hafnia Court”, hvor vi har banen nærmest indgangen, og tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med maj.

Indendørstræning på sandbane:
Vi træner hver mandag kl. 19:00-20:30 og hver lørdag kl. 13:00-14:30, også i Hafnia-hallen, bare i den modsatte ende, dvs. Hafnia Beach. Om mandagen har vi banen nærmest indgangen (Hafnia Beach 1), og om fredagen har vi banen længst fra indgangen (Hafnia Beach 3). Tilmelding foregår på Holdsport. Indendørssæsonen løber fra september til og med juni (eller indtil vi ikke længere orker at spille indendørs).

Udendørs beach volley:
Vi har 2 baner til rådighed hver mandag kl. 16.00 – 18.30 i Ryparken (RP Beach), og derudover har klubben nogle volleynet, som medlemmerne kan låne.
Tilmelding til spil på banerne i Ryparken sker på Holdsport. Vi spiller, når vejret tillader det, i månederne maj-september.

Kontingent:
Det koster kr. 300 om året at være medlem.

Ordinær generalforsamling 2017

Klubben afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 19. april kl. 18-20 i mødelokalet i østenden af Valbyhallen (modsat cafeteriet).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg til udvalgsposter
 12. Eventuelt

Referat af generalforsamling april 2017

Revideret regnskab 2016/2017

Forslag til budget 2017-2018

Formandens beretning 2016/17

Kontingent for 2016/17

Det er tid at betale kontingent, og der er følgende valgmuligheder:

 • Indendørs 2016/17: 300 kr (inkluderer beach-rettigheder)
 • Beach 2017: 200 kr (inkluderer ikke indendørs-rettigheder)

Kontingentet bedes indbetalt snarest og senest den 15. januar 2017 på klubbens konto: 0400-1073619534. Husk at angive navn, især hvis du får en anden til at betale for dig.

Det er muligt at dele indendørs-kontingentet op i en efterårs- og en forårsdel, hver på 150 kr. Hvis du er ny i klubben og kun har spillet en del af efteråret, kan du henvende dig til kassereren (John Harting Nielsen) og få en ordning med forholdsvis betaling for den del af efteråret, du har spillet.

Stemmeret på klubbens generalforsamling forudsætter, at du ikke er i kontingentrestance.

Evt. spørgsmål bedes rettet til klubbens kasserer eller formand.

Venlig hilsen, Bo

Julehygge efter træning 14. december 2016

Efter træningen onsdag den 14. december sætter vi os ud i cafeen og drikker en øl eller en sodavand. Vi bliver ikke ved længe (træningen slutter kl. 21.30), men det kunne være hyggeligt at slappe af og snakke. Ingen tilmelding (og ingen tvang), bare bliv lidt efter træning, hvis du har tid og lyst.