Retningslinjer for brug af holdsport.dk

Denne side handler om de forventninger, vi som klub har til din opførsel på holdsport.dk – altså den hjemmeside, vi bruger til at styre tilmeldinger til spil og andre begivenheder. Der er ikke noget af det, du kan læse her, som vil være meget overraskende for rutinerede brugere af holdsport.dk, men vi vil gerne sikre os, at alle er med på reglerne.

Fødselsdato

Diramo Volley skal hvert år indberette medlemstal, fordelt på aldersgrupper, og derfor skal vi bruge dit fødselsår. Som holdsport.dk er indrettet, kan man ikke nøjes med at indtaste årstallet, så du er nødt til at indtaste både dag og måned (men du bestemmer selv hvilke). Den seneste udgave af foreningens vedtægter indeholder en bestemmelse i §4 om, at indtastning af fødselsdato er en forudsætning for at være medlem.

Generelt om til- og afmeldinger

Hvis din til- eller afmelding gør, at der er 3 eller 7 tilmeldte til et beachvolley-arrangement dagen før eller på selve dagen for et beachvolley-arrangement, risikerer du at blive upopulær. Nogle gange kan det ikke undgås, men gør dig umage! Det er bare ikke sjovt at måtte aflyse et arrangement pga. for få tilmeldte, eller hvis der hele tiden skal sidde 3 spillere ude, mens de andre spiller.

Når der er tilmelding til et arrangement, er det ikke OK at møde op uden at have tilmeldt sig. Særlig ikke, hvis arrangementet er overtegnet.

Tilmeldinger

 • Husk at tilmelde dig i god tid (gerne flere dage) inden et arrangement.
 • Hvis en aktivitet er overtegnet, så meld dig på venteliste. Du får en email, når/hvis du bliver tilmeldt pga. afmeldinger, men du kan også se det på selve arrangementet, så husk at se efter – især på dagen.
 • Hvis du er tilmeldt, så husk at møde op til tiden. Det er dårlig stil – og vil blive bemærket af de andre – hvis du udebliver uden afbud eller jævnligt kommer for sent.

Gæster

 • Det er OK at tilmelde gæster – men kun, hvis der er ledige pladser til et arrangement.
 • Det er ikke OK at tilmelde gæster lige op til et arrangement, hvis det gør, at vi fx er 3 eller 7 spillere til beachvolley (se afsnittet “Generelt”), eller hvis vi bliver flere end 14 spillere på fast gulv.
 • Hvis du medbringer gæster, så skriv en kommentar til arrangementet med gæsternes navne.
 • Hvis den samme gæst har været med 3 gange i samme kalenderår, skal vedkommende melde sig ind i klubben og betale kontingent, før han/hun kan deltage igen.

Afmeldinger

 • Hvis du får brug for at framelde dig, så gør det hurtigst muligt. Du bliver ikke populær, hvis din afmelding kommer på selve dagen. Man kan ikke altid undgå det, men gør dit bedste!
 • Den besked, du giver i forbindelse med din afmelding, går kun til klubbens “trænere”. Det er god stil at tilføje en kommentar til selve arrangementet, som forklarer, hvorfor du melder fra. Det gælder især sene afmeldinger.

Undgå spam fra holdsport.dk

Den måde, Diramo Volley bruger holdsport.dk på, gør, at man modtager – eller i hvert fald risikerer at modtage – rigtig mange emails hver uge. Her kommer nogle tips til at modtage færre af disse.

 • Check din profil på holdsport.dk, og sørg for, at tilvalg/fravalg passer med dine ønsker. En del beskeder kan fravælges.
 • Hvis du ønsker at undgå påmindelser til aktiviteter, du ikke er tilmeldt, kan du framelde dig (i stedet for at gøre ingenting). Eller tilmelde dig!
 • Der er mange fordele ved at til- og framelde dig aktiviteter i god tid. Du undgår en del emails fra holdsport.dk, du sikrer dig en plads i god tid, og du formindsker risikoen for, at aktiviteter må aflyses pga. for få tilmeldte. Det sidste gælder især, fordi en del medlemmer venter med at tilmelde sig, til de kan se at andre er tilmeldt. Hvis alle gør sådan, bliver der mange aflysninger …