Generalforsamling / general assembly 2023

English version below.

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 10. april kl. 18.15-19.50 i Hafnia-hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsordenen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
 8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Valg udvalgsposter
 12. Eventuelt

Revideret regnskab for 2022 findes her.

De godkendte vedtægter findes her.

Formandens beretning findes her.

Referat af generalforsamlingen findes her.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

English language version:

The 2023 annual general assembly took place on Monday 10 April 2023, 6:15 PM-7:50 PM, at Hafnia-hallen.

Agenda:

 1. Election of meeting chairman
 2. Approval of agenda
 3. Election of reporter
 4. Board report
 5. Submission and approval of audited financial accounts
 6. Proposals received
 7. Discussion of future club activities
 8. Approval of the budget, including decision on membership fee
 9. Board election
  • Election of chairman
  • Election of cashier
  • Election of additional board members
 10. Election of auditor
 11. Election regarding sub committees
 12. Miscellaneous

Audited financial accounts for 2022 can be found here.

The approved bylaws can be found here.

Meeting minutes (in Danish language) can be found here.

Regards,
The board of Diramo Volley